Hỗ trợ trực tuyến
07 74 74 74 33

Nhân Viên Kinh Doanh

0908 064 315(Mr Khương)

linhkienmayhan@gmail.com

Nhân Viên Kĩ Thuật

0908 064 315(Mr Khương)

linhkienmayhan@gmail.com

Video
Bản đồ
Thống kê truy cập
  • Đang online : 17
  • Truy cập Tuần : 879
  • Truy cập Tháng : 10990
  • Tổng truy cập : 979140

BO MẠCH MÁY HÀN

Bo TV 179

Giá : 580.000 VNĐ

Bo TV 177

Giá : 400.000 VNĐ

Bo NBC-4

Giá : 300.000 VNĐ

Bo TV 174

Giá : 240.000 VNĐ

Bo TV 173

Giá : 195.000 VNĐ

Bo TV 172

Giá : 160.000 VNĐ

Bo TV 171

Giá : 220.000 VNĐ

Bo TV 170

Giá : 180.000 VNĐ

Bo TV 169

Giá : 135.000 VNĐ

Bo TV 168

Giá : 300.000 VNĐ

Bo TV 157

Giá : 520.000 VNĐ

Bo TV 155

Giá : 720.000 VNĐ

Bo TV 154

Giá : 180.000 VNĐ

Bo TV 153

Giá : 320.000 VNĐ

Bo TV 152

Giá : 320.000 VNĐ

Bo TV 151

Giá : 640.000 VNĐ

Bo TV 146

Giá : 1.250.000 VNĐ

Bo Gắn 6 igbt

Giá : 150.000 VNĐ

Bo TV 143

Giá : 130.000 VNĐ

Bo TV 139

Giá : 630.000 VNĐ

Bo TV 138

Giá : 350.000 VNĐ

Bo TV 133

Giá : 390.000 VNĐ

Bo TV 130

Giá : 350.000 VNĐ

Bo TV 129

Giá : 670.000 VNĐ

Bo TV 125 NBC-6

Giá : 410.000 VNĐ

Bo TV 123

Giá : 460.000 VNĐ

Bo TV 122

Giá : 430.000 VNĐ

Bo TV 121

Giá : 370.000 VNĐ

Bo TV 118

Giá : 200.000 VNĐ

Bo TV 117

Giá : 240.000 VNĐ

Bo TV 116

Giá : 420.000 VNĐ

Bo TV 115

Giá : 370.000 VNĐ

BO TV 89

Giá : 320.000 VNĐ

Bo TV 87- NB28D

Giá : 870.000 VNĐ

Bo NBC 3

Giá : 280.000 VNĐ

Bo NBC-2

Giá : 270.000 VNĐ

Bo NBC 1C-0711

Giá : 520.000 VNĐ

Bo 2T 4T

Giá : 160.000 VNĐ

BO TV 76

Giá : 150.000 VNĐ

BO TV 75

Giá : 660.000 VNĐ

BO TV 71

Giá : 110.000 VNĐ

BO TV 49

Giá : 620.000 VNĐ

BO TV 55

Giá : 460.000 VNĐ

BO TV 54

Giá : 480.000 VNĐ

BO TV 51

Giá : 680.000 VNĐ

BO TV 20

Giá : 620.000 VNĐ

BO TV 45

Giá : 620.000 VNĐ

BO TV 53

Giá : 490.000 VNĐ

BO TV 48

Giá : 730.000 VNĐ

Bo TV 36

Giá : 320.000 VNĐ

Bo TV 30

Giá : 430.000 VNĐ

BO TV 46

Giá : 580.000 VNĐ

BO TV 27

Giá : 540.000 VNĐ

BO TV 21

Giá : 390.000 VNĐ

BO TV 43

Giá : 450.000 VNĐ

BO TV 41

Giá : 520.000 VNĐ

BO TV 40

Giá : 530.000 VNĐ

BO TV 01

Giá : 650.000 VNĐ

Bo TV 107

Giá : 650.000 VNĐ

Bo TV 106

Giá : 700.000 VNĐ

BO TV 56

Giá : 580.000 VNĐ

Bo Máy KR500

Giá : 950.000 VNĐ

Bo TV 39

Giá : 580.000 VNĐ

BO TV 67

Giá : 420.000 VNĐ

BO 20MOS131

Giá : 290.000 VNĐ

BO TV 26

Giá : 390.000 VNĐ

BO NBC/MIG

Giá : 230.000 VNĐ

BO TV 37

Giá : 300.000 VNĐ

Bo TV 137

Giá : 520.000 VNĐ

BO TV 64

Giá : 450.000 VNĐ

Bo TV 104

Giá : 550.000 VNĐ

BO TV 63

Giá : 240.000 VNĐ

BO TV 74

Giá : 360.000 VNĐ

BO TV 73

Giá : 240.000 VNĐ

BO TV 70

Giá : 360.000 VNĐ

BO TV 69

Giá : 470.000 VNĐ

BO TV 72

Giá : 220.000 VNĐ

BO TV 25

Giá : 1.100.000 VNĐ

BO TV 23

Giá : 320.000 VNĐ

BO TV 68

Giá : 350.000 VNĐ

BO TL 02

Giá : 85.000 VNĐ

BO TV 05

Giá : 55.000 VNĐ

Bo TV 86

Giá : 420.000 VNĐ

BO TV 66

Giá : 180.000 VNĐ

BO ZX7-315 IGBT

Giá : 330.000 VNĐ

BO TV 62

Giá : 360.000 VNĐ

Bo TV 42

Giá : 450.000 VNĐ

Bo TV 108 Mig 350

Giá : 1.000.000 VNĐ

Bo TV 105

Giá : 620.000 VNĐ

BO TV 47

Giá : 500.000 VNĐ

BO TV 34

Giá : 320.000 VNĐ

Bo TV 03

Giá : 300.000 VNĐ

Bo TV 113

Giá : 42.000 VNĐ

CÔNG TY TNHH XNK MẶT TRỜI VIỆT