Hỗ trợ trực tuyến
07 74 74 74 33

Nhân Viên Kinh Doanh

07.74.74.74.33(Thu Vy)

linhkienmayhan@gmail.com

Nhân Viên Kĩ Thuật

0908 064 315(Mr Khương)

linhkienmayhan@gmail.com

Video
Bản đồ
Thống kê truy cập
  • Đang online : 6
  • Truy cập Tuần : 4370
  • Truy cập Tháng : 5612
  • Tổng truy cập : 879754

Sản Phẩm

Tụ 20D681K

Giá : 6.000 VNĐ

Bo TV 157

Giá : 520.000 VNĐ

Bo TV 155

Giá : 720.000 VNĐ

Bo Cao Áp 23

Giá : 320.000 VNĐ

Bo TV 154

Giá : 180.000 VNĐ

Bo TV 153

Giá : 320.000 VNĐ

Bo TV 152

Giá : 320.000 VNĐ

Bo TV 152

Giá : 320.000 VNĐ

Bo TV 151

Giá : 640.000 VNĐ

BT151

Giá : 12.000 VNĐ

IC LM393P

Giá : 6.000 VNĐ

IC TL082CP

Giá : 5.000 VNĐ

Bo TV 146

Giá : 1.250.000 VNĐ

Bo Gắn 6 igbt

Giá : 150.000 VNĐ

MJD41C

Giá : 5.000 VNĐ

Bo TV 143

Giá : 130.000 VNĐ

LM2576-ADJ

Giá : 25.000 VNĐ

Bo Cao Áp 22

Giá : 420.000 VNĐ

Bo TV 139

Giá : 630.000 VNĐ

Bo TV 138

Giá : 350.000 VNĐ

MOC3081

Giá : 15.000 VNĐ

Bo TV 133

Giá : 390.000 VNĐ

Bo TV 133

Giá : 390.000 VNĐ

Bo TV 132

Giá : 190.000 VNĐ

Bo TV 131

Giá : 310.000 VNĐ

Bo TV 130

Giá : 350.000 VNĐ

Bo TV 129

Giá : 670.000 VNĐ

Bo TV 127

Giá : 370.000 VNĐ

Bo TV 127

Giá : 370.000 VNĐ

Bo Cao Áp 21

Giá : 240.000 VNĐ

Bo TV 125 NBC-6

Giá : 410.000 VNĐ

Bo TV 124

Giá : 290.000 VNĐ

Bo TV 124

Giá : 290.000 VNĐ

Bo TV 123

Giá : 460.000 VNĐ

Bo TV 122

Giá : 430.000 VNĐ

Bo TV 121

Giá : 370.000 VNĐ

Bo TV 118

Giá : 200.000 VNĐ

Bo TV 117

Giá : 240.000 VNĐ

Bo TV 116

Giá : 420.000 VNĐ

Bo TV 115

Giá : 370.000 VNĐ

Bo Cao Áp 19

Giá : 350.000 VNĐ

Bo TV 111

Giá : 370.000 VNĐ

BO TV 89

Giá : 320.000 VNĐ

Bo TV 87- NB28D

Giá : 870.000 VNĐ

Bo NBC 3

Giá : 280.000 VNĐ

Bo NBC-2

Giá : 270.000 VNĐ

Bo NBC 1C-0711

Giá : 520.000 VNĐ

Nguồn 5V 2A

Giá : 12.000 VNĐ

Bo 2T 4T

Giá : 160.000 VNĐ

Tụ 30UF 800V

Giá : 140.000 VNĐ

BO TV 76

Giá : 150.000 VNĐ

BO TV 75

Giá : 660.000 VNĐ

BO TV 74

Giá : 360.000 VNĐ

BO TV 73

Giá : 240.000 VNĐ

BO TV 70

Giá : 360.000 VNĐ

BO TV 71

Giá : 110.000 VNĐ

BO CAO ÁP 14

Giá : 320.000 VNĐ

BO TV 49

Giá : 620.000 VNĐ

BO TV 60

Giá : 260.000 VNĐ

BO NH 1603

Giá : 80.000 VNĐ

BO TV 55

Giá : 460.000 VNĐ

BO TV 54

Giá : 480.000 VNĐ

BO TV 51

Giá : 680.000 VNĐ

BO TV 20

Giá : 600.000 VNĐ

BO TV 45

Giá : 620.000 VNĐ

BO TV 53

Giá : 490.000 VNĐ

BO TV 48

Giá : 730.000 VNĐ

Bo TV 33

Giá : 850.000 VNĐ

Bo TV 36

Giá : 320.000 VNĐ

Bo TV 35

Giá : 900.000 VNĐ

Bo TV 30

Giá : 430.000 VNĐ

BO PK-T11

Giá : 70.000 VNĐ

BO CAO ÁP 11

Giá : 380.000 VNĐ

BO TV 46

Giá : 580.000 VNĐ

BO TV 27

Giá : 540.000 VNĐ

BO TV 21

Giá : 390.000 VNĐ

BO TL 01

Giá : 290.000 VNĐ

SHUN 4V/200A

Giá : 140.000 VNĐ

Z0409MF

Giá : 4.000 VNĐ

40n65 mới

Giá : 21.000 VNĐ

SHUN 4V/600A

Giá : 140.000 VNĐ

SHUN 4V/500A

Giá : 140.000 VNĐ

BO MK-28-A2

Giá : 35.000 VNĐ

IRFP260M

Giá : 15.000 VNĐ

IC 3843 dán

Giá : 3.000 VNĐ

LM 358 dán

Giá : 5.000 VNĐ

BO TV 43

Giá : 450.000 VNĐ

BO TV 41

Giá : 520.000 VNĐ

BO TV 40

Giá : 530.000 VNĐ

IC 4688 DÁN

Giá : 7.000 VNĐ

SHUN CUT 60A

Giá : 15.000 VNĐ

IC 4053 Dán

Giá : 4.000 VNĐ

IC CD4053BE

Giá : 5.000 VNĐ

LNK364PN

Giá : 6.000 VNĐ

TOP 244PN

Giá : 6.000 VNĐ

BO TV 01

Giá : 650.000 VNĐ